© 2019 by Erik Philipsen  -  1917 Frederiksberg, Danmark / The Peace Catalyst

Curriculum Vitae
Niels Erik Philipsen, f. 12.10.28

1947       Student Sct. Jørgens Gymnasium

1948–50 Studerer musik og litteraturhistorie, Århus Universitet.

1959       Cand.mag.  Århus Universitet (engelsk & dansk)

Ansættelser

1952           Sekretær på Anglo-Danish Students' Office, London

1959-61      Underviser i Englands og Amerikas historie

                  ved Århus Universitet

                  Timelærer Århus Handelshøjskole

                  Timelærer Århus Handelsgymnasium

1959           Leder af Dansk-Skotsk Sommerstævne

                  Engelsholm Højskole. 

1959-63      Leder af Det Danske Selskabs Ungdoms-

                   sprogstævner i G.B. 

1961-72       Adjunkt Ballerup Gymnasium

1972-95       Lektor Frederikssund Gymnasium

Konsulentvirksomhed

1968            Direktoratet for Gymnasieskolerne:        

                   Betænkning  vedr. Forsøgsgymnasiet

1968            Sprogundervisning  på Grønland.

1967-70       Nordisk Råds Udvalg vedr. Audiovisuelle under-

                   visningsmidler

Andre aktiviteter

1983           Medstifter af Gymnasielærere for Fred

1992           Initiativtager til etablering af Venskabsamts-

                  samarbejde mellem Frederiksborg Amt og Perm

                  distriktet Ural, Rusland.. 

1995           Koordinator for samarbejdsprojekter vedr.

                  ungdomsuddannelser i Perm, Ural .

1992–1996 Deltager i udviklingsprojekter finansieret af

                  Demokratifonden i gymnasiale uddannelser med

                  udveksling af elever og lærere, samt koordinering

                  af undervisningsplaner. Flere besøg  i Perm.

1995           Går på pension.

Andre aktiviteter, fortsat

1995           Opretter firma: Catalyst Consultants:

                  Starter virksomhed som koncertarrangør.

1996           Starter forlaget CATALYST, udgiver 2 CD-er

                  med Karavai

1996-2008  Arrangerer og præsenterer mere end 400 koncerter

                  over hele Danmark i all slags fora, fra børnehaver og

                  skoler til koncertsale, musikforeninger, kirker,

                  musikfestivaler i Danmark og Sverige.

                  Herunder flere transmitteret af DR.

2008-2018  Opbygger materialeindsamling og manuskriptudkast

                  til udgivelsesprojekt Alternative Fortællinger om

                  Rusland

                  Deltager i  kurser, debatter, foredrag  m.m.

                  arrangeret af Folkeuniversitetet, Dansk-Russisk

                  Forening, DIIS, Forsvarsakademiet, KU, SU m. fl.

2019           Formand for Det Danske Fredsakademi

Skribentvirksomhed

Artikler i

Dansk Pædagogisk Tidsskrift

Uddannelse

Gymnasieskolen

Kronikker og læserbreve i Information og Politiken

Forlagsredaktør

Kalaidoscope/Gyldendal serierne  

Frontlines (Kalaidoscope) 

Slim Volumes (Kalaidoscope)   

Playlets (Kaladoscope)

Udgivelser

Texts & Tapes (AVC)

The Arms Race or the Human Race (FAG 1986)

CD: Quartet Karavai (Catalyst 1995)

CD: Babushka Matryona (Catalyst 1998)

Foredragsvirksomhed

Gymnasiedirektoratets Midtvejskurser for Lærerkandidater

Engelsklærerforeningens efterårsmøder

Nordisk Kulturkommissions Ekspertudvalg:

Kurser i metodik vedr. anvendelse af video og sproglaboratorier.