© 2019 by Erik Philipsen  -  1917 Frederiksberg, Danmark / The Peace Catalyst

Erik Philipsen

Erik Philipsen

Jeg er født i 1928 og har siden jeg var 17

– og det var i 1945 -  været engageret i  fredsarbejde.

Dengang, som deltager i en stilekon-kurrence  om, hvad der kan gøres for at fremme forståelsen mellem nationerne.

Fredsarbejdet fik en naturlig pause i 60erne og 70erne, hvor jeg fokuserede på yngelpleje af 5 børn, samt fagligt udviklingsarbejde som gymnasielærer med fagene engelsk og dansk.

 

Herunder bedrev jeg som en af de første i Danmark medieanalyse som en disciplin, og som et medium for sprogundervisningen – og holdt i 70erne foredrag herom for fagkolleger.

 

I 80erne var jeg engageret i fredsarbejde. Medstifter af Gymnasielærere for Fred, senere i en kort periode, formand. Udgav i 1985 antologien The Arms Race- or the Human Race sammen med kollega Erik Bernstorff til undervisningen i  engelsk I gymnasiet.

Er medlem af Det Danske Fredsakademi.

Min særlige interesse for Rusland startede i 1991 ved den tilfældighed, at jeg vandt en rejse til byen Perm, der hidtil havde været en lukket by.

Den medførte, at jeg tog initiativ til et amtsmæssigt twinning-city arrangement med påfølgende udviklings-projekter op gennem 90erne.

 

Et af dem var formidling af russiske musikeres optræden i Danmark, det pågår stadig. Se og hør eksempler her.

 

I årene fra omkring 2008 til 2017 havde jeg ansvaret for en hustru med tiltagende demens, indtil hun døde i julen 2017. I de år havde jeg brug for beskæftigelsesterapi, og mine positive oplevelser fra projekterne i Rusland, kombineret med min tidligere beskæftigelse med medieproblematikker førte til et intenst studium af de manipulationer – og de fakta -  som lå bag den vestlige dæmonisering af Putin.

PÅSKEFERIE I PERM
En skelsættende rejse ...