© 2019 by Erik Philipsen  -  1917 Frederiksberg, Danmark / The Peace Catalyst

Trilogi: Alternative fortællinger om Rusland

Der eksisterer ikke ret mange bøger på dansk om Putins Rusland. Endnu færre, der giver et neutralt eller positivt billede. De få, som er der, er på flere hundrede sider, og er de første isbrydende indsatser imod de tilfrosne relationer mellem Danmark og Rusland. Der må være behov for et mere overkommeligt koncept rettet mod travle journalister og mediefolk og almindelige mere eller mindre bekymrede og interesserede medlemmer af den danske offentlighed, som endnu læser bøger.

Trilogien er en vision om at forsøge at udfylde dette tomrum.

I forhold til trilogien har hjemmesiden den funktion, at teksterne heri ikke behøver ledsages side op og side ned af undskyldninger af og forklaringer på, at de fremstår som forsvar for Putin. Læsere, som måtte have behov for eller interesse heri, kan hente dem fra hjemmesiden. Den omfattende annoterede litteraturliste vil fylde for meget i forhold til grundteksterne. Men den giver for den virkeligt interesserede dels dokumentation for, hvorfra forfatterens tankesæt stammer, og forhåbentlig også inspiration til videre fordybelse. Ikke mindst er den en platform for læseren til selv at ytre sig og blive set og hørt.

Berezovskijs Hævn, 1

Bind 1 er et historisk punktstudie, som har til hensigt at vise, hvordan mediemæssige processer kan mistænke-liggøre og dæmonisere situationer, hændelser og personer med dæmoniseringen af Ruslands præsident Vladimir Putin som gennemgående tema.

 

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at denne fremlægning rummer umiskendelige træk af et partsindlæg for Putin.

Det er dog ikke tekstens primære intention.

 

Bogens helt centrale anliggende er at demonstrere, hvorledes mediemanipulationerusandheder, og dårlig journalistik  tilsammen danner en sprængfarlig cocktail, som nedbryder den gensidige tillid individer, politiske partier og nationer imellem.

Putins udfordringer og visioner, 2

Putins tøven med at takke ja til at blive Jeltsins efterfølger, har givet været motiveret ved en bevidsthed hos ham om enormiteten af den opgave, der ventede ham:

Landets ufattelige størrelse og mangfoldighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herom foreligger et ¾ færdigt manuskript, der ud fra personlige oplevelser illustrerer, hvorledes

 

STORHED OG STORSINDETHED

genspejlede sig på det personlige plan under mine ophold I Rusland.

De munder ud i en biografi, der tager udgangspunkt i Putins barndom, hvor hans forældre oplevede og overlevede den længste og blodigste og mest ødelæggende belejring af en større by i nyere tid. Hans drengeår som nøglebarn i den udbombede ruinby, hans redning fra fortabelse i byens rå drengebandemiljø ved en lærer i kampsport, hans vej via jurastudier til et drømmejob i USSRS eliteorgan KGB – svarende til CIA og MI5 i UK - og det videre forløb i store træk - indtil han blev hentet til Moskva for her at ende som Ruslands præsident ved årtusindskiftet.

 

Hans balancerende linedans herefter  som magtens udøver i henved 20 år bliver ridset op – fra hans ”manifest”: Nye muligheder - Nye Problemer offentliggjort samtidig med hans tiltræden som præsident , hvor der forekommer denne passus ”Hvor bittert det end er at indrømme det, så  bevægede vi os i næsten syv årtier ud ad en blind vej langt væk fra civilisationens hovedvej” – til hans opgivelse af den drøm,  som han delte med Gorbachov om en forbrødring med Europa og som nu, næsten tragisk, har fået ham til at vende ryggen til Europa og i stedet  søger en alliance med Kina om at skabe en helt ny verdensorden befriet for USAs militært og økonomisk baserede  dominans.

Putins udenrigspolitik, 3

Titlen på Richard Sakwas bog angiver det grundsyn, som vil præge denne fremstilling. Den vil foruden denne bog basere sig på en række andre kilder, som giver et alternativt billede til  ”det aggressive Rusland” som ellers præger den officielle danske diskurs.