© 2019 by Erik Philipsen  -  1917 Frederiksberg, Danmark / The Peace Catalyst

Om bloggen

Bloggen inviterer til dialog om et problem, som har udviklet sig til et spændingsniveau, der måske mere end noget andet truer verdensfreden, nemlig forholdet mellem Rusland og Vesten, og mediernes dækning heraf.

 

Den tilbyder hermed gæsteskribenter en platform for længere  udenrigspolitiske tilkendegivelser inden for denne problematik, som ikke er underkastet en læserbrevs- eller kronikredaktørs fordomme, eller som drukner i facebooks uoverskuelige rodebutik

Endelig er det mit håb, at egne og andres indlæg på siden kan inspirere til aktiv deltagelse i den offentlige debat i andre fora.

 

Der er tegn på en begyndende optøningen af de fastfrosne fronter vedrørende Krim og Ukraine i flere europæiske lande, men kun sporadisk i visse medier i Danmark – og slet ikke i de store gamle politiske partier.